0906860085

Hồ sơ mua nhà ở xã hội Theo quy định Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014. Được quy định rõ các đối tượng được mua nhà ở xã hội. Cũng như hồ sơ mua nhà ở xã hội cần có. Theo đó khi thuộc diện được mua và đã đủ hồ sơ mua nhà ở xã hội. Thì đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội cần nộp đơn đề nghị theo mẫu lên cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để được phép mua các suất nhà ở xã hội.

Hồ sơ mua nhà ở xã hội

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo quy định Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014. Thì các đối tượng được phép mua nhà ở xã hội được nêu gồm 9 trường hợp:

  1. Người có công với cách mạng
  2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
  3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu
  4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
  5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
  6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
  7. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước
  8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định
  9. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo đó, nếu người dân thuộc 9 đối tượng được phép mua nhà ở xã hội nêu trên. Và có giấy tờ chứng minh. Thì theo Khoản 16 điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định: 

Các đối tượng được quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn, giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và giấy tờ chứng minh các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

THỦ TỤC VÀ ĐIỆU KIỀN CẦN CÓ KHI CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo quy định, thì Nhà ở xã hội được phép chuyển nhượng. Nhưng phải theo các điều kiện sau:

Theo khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Thì người mua nhà ở xã hội được quyền bán nhà ở xã hội theo 02 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Chưa đủ 05 năm
Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu có nhu cầu bán lại thì chỉ được:
– Bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc
– Bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc
– Bán lại cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Giá bán: Được quyền bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.
Lưu ý:
– Người bán không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
– Thời hạn 05 năm được tính kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán.
Trường hợp 2: Đủ 05 năm
– Khi đủ 05 năm trở lên kể từ thời điểm trả xong tiền thì người mua có quyền bán cho mọi đối tượng theo giá thỏa thuận của 02 bên (theo giá thị trường).

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: Hotline: 0906 860 085 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới!